Wereldwijd lagere geboortecijfers

26-11-2018

Het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt, is sinds 1950 met bijna de helft afgenomen. Dit blijkt uit een studie die is gepubliceerd in The Lancet.

Gemiddeld kreeg een vrouw in 1950 4,7 kinderen. Anno 2017 is dit gemiddelde gedaald naar 2,4 kinderen. “In 91 landen ligt het gemiddelde onder de 2 kinderen per vrouw, waardoor er (in de toekomst) zelfs sprake kan zijn van bevolkingskrimp.”

De onderzoekers hebben de geboortecijfers van 195 landen onder de loep genomen. In 104 landen ligt dit cijfer hoog, Niger spant de kroon. Hier worden gemiddeld zeven kinderen per vrouw geboren. Het betekent echter ook dat in 91 landen, waaronder Noorwegen, Spanje en Portugal, het geboortecijfer te laag ligt. In Cyprus worden de minste kinderen geboren, het gemiddelde ligt hier op één kind per vrouw.

Hoe zit dit eigenlijk met ons land? Ook in Nederland ligt het geboortecijfer laag. Het CBS meldt dat er maar 19.000 kinderen meer zijn geboren in 2017, dan dat er mensen zijn overleden. Het jaar daarvoor lag dit aantal nog op 24.000. De verwachtingen zijn ook niet zo positief. De cijfers worden nog verder geëvalueerd, maar het heeft er alle schijn van dat in 2017 zelfs minder kinderen zijn geboren dan ten tijde van het vorige dieptepunt in de jaren tachtig. In 1983 zagen iets meer dan 170.000 kinderen het levenslicht, op dit moment lijkt het erop dat we dit aantal in 2017 niet eens hebben gehaald.

(Bron: Scientias.nl)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *